poradnia poz 


Lekarz
podstawowej
opieki zdrowotnej

poradnie pecjalistyczne
pracownie diagnostyczne

Pracowania Ultrasonografii
Pracowania RTG
Laboratorium analityczne

filia MERINO


Witamy

Przychodnia Nr 4 opiera swoją działalność na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach, oraz na działalności komercyjnej w dziedzidzinie ochrony zdrowia.

Więcej

Aktualności